колокация

Услугата колокация е подходящо решение, ако имате компютърна техника /сървъри/ и функционирането им е критично за успеха на Вашия бизнес, а тези машини изискват специални условия за съхранение /температура, запрашеност, интернет свързаност, непрекъсваемост на електрозахранването/.

Колокацията Ви предлага съхранение, поддръжка и управление на Вашия хардуер, системи и сървъри в специално създадени за това дейта-центрове, обслужвани и поддържани от фирми като АидаНет.

Така Вие осигурявате максимална сигурност и непрекъсваемост на бизнеса си, възползвате се от знанията на висококвалифицираните ИТ специалисти в компютърната фирма, не отделяте помещения и нямате разходи за закупуване на съоръжения, изграждане на инфраструктура и заплащане на комунални сметки.

Колокацията Ви дава възможност да се фокусирате върху основната си дейност, като остави физическата грижа за оборудването Ви на професионалисти в тази сфера.

Така Вие спестявате място в офиса, разходи за изграждане на ИТ инфраструктура, заплати и зависимост от наети висококвалифицирани ИТ специалисти, разходи за климатизиране на помещенията, разходи за закупуване на специализирано оборудване /комуникационни шкафове, UPS и др./

Попитайте Вашия ИТ консултант на телефон 038 500100 или попълнете формата за контакти.


Последвайте ниbuy viagra