ИКТ консултации

С 10-годишния си опит като интернет доставчик, АидаНет може да Ви бъде полезна при вземане на решения в областта на информационните и комуникационни технологии.

Ние можем да Ви консултираме при вземане на решение за:

  • Компютри и прилежащ хардуер
  • Комуникационен хардуер
  • Структурно окабеляване /в частност изграждане на локални компютърни мрежи/
  • Интернет свързаност, VoIP, web-базирани решения /фирмени сайтове, бази данни/
  • Софтуер – операционни системи, приложен, счетоводен, антивирусен
  • Внедряване и обучение

Клиентите ни могат да разчитат на навременна и компетентна помощ.


Последвайте ниbuy viagra