абонаментна поддръжка

Абонаментна поддръжка на компютри и мрежи

С оглед на по-качествената и безпроблемна работа на компютрите и локалната компютърна мрежа в офиса или дома, АидаНет Ви предлага абонаментна поддръжка на компютърна техника, периферни устройствa и администриране на компютърни мрежи:

Превенцията е най-добрата защита, затова в абонамента е включено задължително планираното посещение. То е в удобно за двете страни време и се съгласува с клиентите.

Клиентите с договори за абонаментна поддръжка на техника са с най-висок приоритет за удовлетворяване на заявките

За всеки наш клиент с договор за абонаментна поддръжка на техника се създава картон на клиента, в който се описват посещенията и извършените дейности; изготвя се чертеж и логическа схема на изградените локални компютърни мрежи с цел правилно администриране (копие се предоставя и на клиента).

Поддръжката на компютърни системи включва: диагностика и профилактика, превенция и защита на системите от нежелани атаки, преинсталация на софтуер, инсталиране на нов такъв (или предоставен от клиента), настройка на нов хардуер и др. При необходимост и възможност се предоставя оборотна техника.

При невъзможност за отстраняване на проблема при клиента, техниката се ремонтира в офиса на АидаНет.

Клиенти, чиято техника поддържаме, получават от нас:

  • 5% отстъпка при ползване на услуги (изграждане на мрежи, изработване и хостинг на web-сайтове, изработване на web-базирани бази данни и други)
  • 2% отстъпка при закупуване на стоки
  • безплатни ICT консултации

 

 


Последвайте ниbuy viagra