Софтуер за управление на транспортни превози

Софтуерната система за управление на заявките от транспортна фирма има за цел да улесни отчитането и управлението на заявките за транспорт, като запази пълна информация за транспортното средство извършило превоза от къде е минало, колко километра е бил маршрута, какъв е разходът на гориво и цената на заплатените пътни такси.

Така събраната и систематизирана информация дава въжможност на мениджърският екип да има пълна и ясна представа върху процесите извършващи се в транспортната фирма и същевременно да знаят какво е съотношението приходи / разходи.

Системата за управление на транспортни превози се характеризира със следните функции:

Въвежда се информация за заявката – партньор, камион, ремарке, адреси през които трябва да се мине (начален, товарен, разтоварен)
Отчитане на положението на камиона чрез системата Фротком – извличане на данни за местоположението, възможност да приемане на данни от шофьора
Отчитане на километри празен, километри пълен и товарни/разтоварни адреси – отчитането става с подаване на информация от шофьора или от диспечера
Въвеждане на забележки от диспечера за заявката
При приключване на заявката се генерира отчет с началната и крайна точка на маршрута и пътят който е изминат между тях и се указва с карта върху google maps от къде е преминал камиона
Извлича се информация за средният разход на гориво за камиона по време на курса, както и километрите по километраж, километри по сателит по държави през които е преминал камиона
Въвежда се информация за разходите по камиона – ремонти, смяна на масла
Системата отчита колко километра са изминати от шофьор което ни помага да улесним пресмятането на неговото възнаграждение, отчитат се обърканите или заобиколени километри
Отчита се информацията за щети по застраховки на камиони и товари, а след това и падежите по които трябва да се изплатят


Системата има възможност за импортиране на данни от

IDS - импортират се данните за зарежданията на камиона, след това имаме възможност да правим различни справки върху данните

MultiService - импортират се данни за пътните такси които са заплатени чрез системата ма мултисървис

Фактури – прави се пълен отчет на приходните и разходните фактури, за да може лесно да се следи финансовата ситуация, отчитат се платените и неплатени фактури, за да се знае на кого имаме задължения или очакваме задължения

Генериране на справки
Възможност да се правят гъвкави справки върху информацията в системата като например среден разход по камион за период – тук много лесно си проличава дали имаме камиони на които средният разход е много различен от средният разход на останалите камиони


Последвайте ниbuy viagra