Мрежовото оборудване организира ефективното функциониране на комуникационните мрежи.

В него се включват всички елементи - от  най-елементарните контакти и панели до най-сложните рутери. Всички те влияят на качествената и безпроблемна работа на единния организъм, наречен комуникационна мрежа.

Оборудването се разделя на два основни вида: пасивно (кабели, шкафове, оптични кабели, пач панели ...) и активно (суичове, рутери, медия конвертори, IP камери ...).

Активното мрежово оборудване анализира потока информацията, която минава през устройството и в зависимост от това взема решение за режима на работа. Отличителна черта на този вид оборудване е наличието на собствена памет и процесор на устройството. Изборът му е от изключителна важност както за доброто функциониране на локалната компютърна мрежа, така също и за лесното и икономично преконфигуриране при повишаване на потоците от данни или броя на абонатите, свързани в нея.

Изборът на активно мрежово оборудване се определя от спецификата на съществуващата или новоизграждаща се локална мрежа. За да Ви предложим най-подходящият за Вас вариант, ние изясняваме посоката на потоците от данни, обема им, мрежовите характеристики на крайното оборудване (сървъри, работни станции, мрежови принтери и др.), пропусквателната способност на структурираната кабелна система, наличното до момента активно мрежово оборудване, изискванията за отказоустойчивост.  На база на направения анализ изработваме проект и след консултации с Вас, на база изискванията за надеждност от една страна и възможностите за инвестиции от друга, подбираме марката и моделите на оборудването, което да бъде доставено и инсталирано.

АидаНет Ви предлага консултации, проектиране, доставка, инсталиране и конфигуриране на мрежово оборудване от различни марки, като водещо при избора е да бъдат удовлетворени специфичните изисквания на мрежата, в която ще бъде включено.

 

АидаНет извършва консултации, доставки и инсталиране на сървъри и системен софтуер. Гарантираме на клиентите ни доставка на сървъри, съобразени със специфичните изисквания на клиентската информационна структура и задачите, които трябва да изпълняват в нея.

Изборът на марка и модел сървър зависи от изискванията за надеждност на системата, защита на данните, отказоустойчивост, време за възстановяване след отказ.

Аиданет предлага сървъри на различни световни производители (HP, IBM, DELL и др.)  и това ни дава възможност да подберем и предложим на нашите клиенти най-добро съотношение цена/параметри.

 

Мрежовото оборудване организира ефективното функциониране на комуникационните мрежи.

В него се включват всички елементи - от  най-елементарните контакти и панели до най-сложните рутери. Всички те влияят на качествената и безпроблемна работа на единния организъм, наречен комуникационна мрежа.

Оборудването се разделя на два основни вида: пасивно (кабели, шкафове, оптични кабели, пач панели ...) и активно (суичове, рутери, медия конвертори, IP камери ...).

Активното мрежово оборудване анализира потока информацията, която минава през устройството и в зависимост от това взема решение за режима на работа. Отличителна черта на този вид оборудване е наличието на собствена памет и процесор на устройството. Изборът му е от изключителна важност както за доброто функциониране на локалната компютърна мрежа, така също и за лесното и икономично преконфигуриране при повишаване на потоците от данни или броя на абонатите, свързани в нея.

Изборът на активно мрежово оборудване се определя от спецификата на съществуващата или новоизграждаща се локална мрежа. За да Ви предложим най-подходящият за Вас вариант, ние изясняваме посоката на потоците от данни, обема им, мрежовите характеристики на крайното оборудване (сървъри, работни станции, мрежови принтери и др.), пропусквателната способност на структурираната кабелна система, наличното до момента активно мрежово оборудване, изискванията за отказоустойчивост.  На база на направения анализ изработваме проект и след консултации с Вас, на база изискванията за надеждност от една страна и възможностите за инвестиции от друга, подбираме марката и моделите на оборудването, което да бъде доставено и инсталирано.

АидаНет Ви предлага консултации, проектиране, доставка, инсталиране и конфигуриране на мрежово оборудване от различни марки, като водещо при избора е да бъдат удовлетворени специфичните изисквания на мрежата, в която ще бъде включено.

 

АБОНАМЕНТНИ  ПЛАНОВЕ

АидаНет предлага маркови и асемблирани настолни (desktop и workstation) компютри, преносими компютри и нотбуци, сървъри, както и компютърна периферия (принтери, скенери, плотери, многофункционални устройства, копирни машини, факс апарати, видеокамери, цифрови фотоапарати, презентационна техника и други).

Възползвайте се от възможността да конструирате своя компютър по Ваше желание и необходимост.

Доставяме и монтираме части (компоненти) за подмяна или upgrade на компютърни системи.

Заявете Вашия ИТ консултант на телефон 038 500100 или попълнете формата за контакти.


Последвайте ниbuy viagra