Трябва Ви незабавна помощ при проблеми с Вашия компютър, без някой да Ви посещава у дома или в офиса – вече е възможно!

С „АидаНет remote control можем да Ви помогнем дистанционно. 

Заявете Вашия ИТ консултант на телефон 038 500100.

Трябва Ви незабавна помощ при проблеми с Вашия компютър, без някой да Ви посещава у дома или в офиса – вече е възможно!

С „АидаНет remote control можем да Ви помогнем дистанционно. 

Заявете Вашия ИТ консултант на телефон 038 500100.АидаНет Ривов Електроникс предлага инсталация и поддръжка на телефонни централи. Новите хибридни IP телефонни централи са мрежово-ориентирани продукти. Те са разработени за поддръжка на IP телефония, компютърна телефония и мрежови приложения. С хибридна IP телефонна централа Вие спестявате при всеки VoIP разговор като се възползвате от високото качество и ниски цени до фиксирани и мобилни мрежи.

Допълнителни екстри са:

 • Свързване с VoIP доставчици чрез SIP Trunk
 • Интегриране с мобилна мрежа чрез GSM gateway
 • Цифрови интерфейси ISDN BRI/PRI E1
 • Аналогови интерфейси FXO / FXS
 • Настройка на IVR и Call Queue
 • Voicemail и MWI
 • Вътрешни телефонни линии със софтуерни и хардуерни телефони
 • Различни конфигурации за входящи и изходящи разговори
 •  Пренасочване и запис на разговори
 • Запис на разговори
 • Статистическа информация

Структурни кабелни системи (СКС) и компютърни мрежи - медни, оптични и безжични

 • проектиране 
 • изграждане
 • настройка и поддръжка 
 • сертифициране на СКС – гаранция 20 г

АидаНет Ривов Електроникс предлага широк спектър от системи и продукти за структурно окабеляване, благодарение на добрите парньорски отношения с едни от най-реномираните производители на системи. Постиженията на фирмата се дължат и на опита на висококвалифицираните проектанти, инсталатори и специалисти. Притежаваме необходимите оторизации да изграждаме и сертифицираме кабелни системи - Медни, Оптични и Безжични с гаранцията на производителите.

СКС обединява в единна система множество различни по своята функционалност и предназначение подсистеми за обмен на информация: локални компютърни и телефонни мрежи, системи за безопасност, видеонаблюдение и т.н. Създаването на такава универсална кабелна система опростява значително процедурите по мониторинг, контрол и управление на всички подсистеми на компанията, като заедно с това осигурява висока надеждност при функциониране им.

В основата на решенията, които предлагаме за интеграцията на СКС, са заложени следните основни принципи:

Универсалност – Използва се единна кабелна система за пренос на данни, телефонни сигнали, видео и аудио сигнали, която едновременно с това осигурява възможност за интегриране с противопожарни и охранителни системи за безопасност. При проектирането и изграждането на инфраструктурата на дадена сграда, структурната кабелна система позволява автоматизиране на множество процеси, свързани с контрола, управлението и мониторинга на всички комуникационните системи.

Гъвкавост – Структурните кабелни системи позволяват бърза и лесна промяна на типа на сигналите и приложенията към работните места, както и управление на преместванията им в рамките на системата. Това осигурява гъвкавост при добавяне или разместване на работни места, както и цялостна промяна на конфигурацията на активното оборудването.

Устойчивост – Добре планираната СКС гарантира висока надеждност на информационния обмен в продължение на много години. Повечето водещи производители дават гаранция за изградените мрежи до 25 години, ако са проектирани и изпълнени от сертифицирани от тях инсталатори.


VPN / VLAN услугиВиртуални частни мрежи – Свързване на отдалечени офиси


Услугата предоставя възможност за изграждане на частна виртуална мрежа (свързване на отдалечени офиси в една мрежа).

Виртуалните частни мрежи (VPN) осигуряват стабилен достъп до общите информационни ресурси на всяка една бизнес единица. Информацията е достъпна от всяко място и по всяко време, но само за хората, които са свързани във VPN. Това е информационен канал, максимално защитен от недоброжелателен достъп. Изграждането на информационно - комуникационната структура ще подобри значително обмяната на информация, управлението и контрола, а също така ще реализира и значителна финансова икономия. VPN решението е най-съвременното средство за подобряване на комуникационната свързаност на служителите във всяка фирма.

Ние можем да изградим Вашата VPN мрежа меджу офисите Ви и да Ви консултираме за най-добрите начини да осъществите Вашите идеи.


Последвайте ниbuy viagra