АидаНет Ривов Електроникс изработва по поръчка Електронни Информационни Табла

 • Електронни информационни табла по индивидуален проект на клиента
 • Електронни информационни табла за организация на спортни съзтезания:
  • Електронни информационни табла за спортни съзтезания по карате (Ката и Кумите)
   • Двустранно електронно информационно табло с кабелно дистанционно
    пакетът включва: табло, клавиатура за Кумите и пет клавиатури за Ката, кабели
   • Едностранно електронно информационно табло с кабелно дистанционно
    пакетът включва: табло, клавиатура за Кумите и пет клавиатури за Ката, кабели
   • Компактно електронно информационно табло с кабелно дистанционно
    пакетът включва: табло, клавиатура за Кумите и пет клавиатури за Ката, кабели
 • Едностранни/Двустранни електронни информационни табла с управление от PC

Наши проекти са реализирани в България, Гърция, Испания и Македония:

 • 24-то Европейско първенство по Карате за Младежи, Юноши и Девойки през 1997 в София, България
 • 25-то Европейско първенство по Карате за Младежи, Юноши и Девойки през 1998 в Атина, Гърция
 • 33-то Европейско първенствво по Карате за Мъже и Жени 1998 в Белград, Югославия
 • 34-то Европейско първенствво по Карате за Мъже и Жени 1999 в Халкида, Гърция
 • 1-во Световно първенство по Карате за Младежи, Юноши и Девойки през 1999 София, България
 • 36-то Европейско първенствво по Карате за Мъже и Жени 2001 в София, България
 • 2-ро Световно първенство по Карате за Младежи, Юноши и Девойки през 2001 в Атина, Гърция
 • 16-то Световно първенство по Карате за Мъже и Жени през 2002 в Мадрид, Испания
 • 1-во Европейско регионално първенство по Карате 2003 в Овиедо, Испания
 • 32-ро Европейско първенство по Карате за Младежи, Юноши и Девойки през 2005 Солун, Гърция 

Софтуерната система за продажба на автобусни билети има за цел да задоволи нуждите на транспортните фирми занимаващи се с автобусни превози в страната и чужбина.

Системата има за цел да улесни продажбата на автобусни билети от касите на превозвача и/или комисионери, като възможност вече е добавена функция за онлайн продажба на билети от сайта на превозвача.


Системата има следните възможности:


Продажба билети по скица
Системата дава възможност за продажба на билети с избор на запазено място, като същевременно намаля възможността за грешки и дублиране на продадено место

Резервация на билет
Билет може да се резервира до 1 час преди тръгването на автобуса и ако времето изтече и билета не е продаден, тогава се отключва за продажба от всички каси

Въвеждане на данни за пътника
Според новите изисквания на билета трябва да се отпечатват имената на пътника
Възможност да вади списък с пътниците при преминаване на граница

Разпечатка на билетите от Фискално устройство – отговаряте на изискванията на НАП
При продажба на билет системата отпечатва фискален бон който според изискванията билета трябва да съдържа данни за името на превозвача, линията по която се пътува, датата и часа на потегляне, мястото на което пътува, имената на пътника.

Продажба на билет и резервация от сайта Ви
Системата за продажба на автобусни билети има възможност за продажба и резервация на билети от Вашият сайт - потвърждението на продажбата става след заплащане билета с дебитна/кредитна карта.


Информация за Вашите линии на сайта Ви
Системата има възможност да предоставя данни за линиите Ви на Вашият сайт

Продажба на билети от множество каси
Може да се извършва едновременна продажба на билети от множество каси разположени на различни географски места.

Продажба на отворен двупосочен билет
Системата има възможност да продава двупосочен билет на който датата за връщане се избира в последствие според политиката на превозвача

Бонус система
Система за натрупване на бонус точки с която редовните потребители събират точки за всяко пътуване, а след това могат да ползват отстъпки като безплатен билет

Неограничен брой Потребители
Системата може да работи с неограничен брой потребители, като всеки потребител има определена каса по подразбиране и на тази база при влизане му е избрана началната спирка, която той може да промени по желание

Неограничен брой Каси
Системата има възможност да работи с неограничен брой каси, така че можете спокойно да дадете на вашите комисионери възможност да продават Ваши билети

Неограничен брой Линии
Възможност за въвеждане на няколко типа билети Нормален, Детски ½, Студентски(Пенсионерски), билет с отстъпка -10%, -15%, бонус билет

Справки
Позволява Ви да генерирате гъвкави отчети, за да следите оборотите по линии, каси, касиери

Имате допълнителни въпроси, свържете се с нас 0885 91 91 72

Софтуерната система за управление на заявките от транспортна фирма има за цел да улесни отчитането и управлението на заявките за транспорт, като запази пълна информация за транспортното средство извършило превоза от къде е минало, колко километра е бил маршрута, какъв е разходът на гориво и цената на заплатените пътни такси.

Така събраната и систематизирана информация дава въжможност на мениджърският екип да има пълна и ясна представа върху процесите извършващи се в транспортната фирма и същевременно да знаят какво е съотношението приходи / разходи.

Системата за управление на транспортни превози се характеризира със следните функции:

Въвежда се информация за заявката – партньор, камион, ремарке, адреси през които трябва да се мине (начален, товарен, разтоварен)
Отчитане на положението на камиона чрез системата Фротком – извличане на данни за местоположението, възможност да приемане на данни от шофьора
Отчитане на километри празен, километри пълен и товарни/разтоварни адреси – отчитането става с подаване на информация от шофьора или от диспечера
Въвеждане на забележки от диспечера за заявката
При приключване на заявката се генерира отчет с началната и крайна точка на маршрута и пътят който е изминат между тях и се указва с карта върху google maps от къде е преминал камиона
Извлича се информация за средният разход на гориво за камиона по време на курса, както и километрите по километраж, километри по сателит по държави през които е преминал камиона
Въвежда се информация за разходите по камиона – ремонти, смяна на масла
Системата отчита колко километра са изминати от шофьор което ни помага да улесним пресмятането на неговото възнаграждение, отчитат се обърканите или заобиколени километри
Отчита се информацията за щети по застраховки на камиони и товари, а след това и падежите по които трябва да се изплатят


Системата има възможност за импортиране на данни от

IDS - импортират се данните за зарежданията на камиона, след това имаме възможност да правим различни справки върху данните

MultiService - импортират се данни за пътните такси които са заплатени чрез системата ма мултисървис

Фактури – прави се пълен отчет на приходните и разходните фактури, за да може лесно да се следи финансовата ситуация, отчитат се платените и неплатени фактури, за да се знае на кого имаме задължения или очакваме задължения

Генериране на справки
Възможност да се правят гъвкави справки върху информацията в системата като например среден разход по камион за период – тук много лесно си проличава дали имаме камиони на които средният разход е много различен от средният разход на останалите камиони


Последвайте ниbuy viagra